2-ploegenrooster 38 uur

Een andere variant van een rooster voor de 2-ploegendienst is onderstaand ’38 uur’ 2-ploegenrooster. Bij dit rooster is de gemiddelde arbeidstijd 38 uur per week.

2-ploegenrooster_38

Dit rooster kenmerkt zich door de volgende eigenschappen:

Bedrijfstijd: Deze is ingekort naar 76 uur per week. Als 72 uur voldoende is kan de dienstduur in de late dienst 8 uur bedragen.

Sociaal: De arbeidsduur komt overeen met de contractgrootte; de sociaal belangrijke vrijdagavond is vrij.

Flexibiliteit: Bij fluctuaties in de capaciteitsvraag  is het mogelijk de inzet te laten mee-ademen door diensten te verlengen (vroeg start bijvoorbeeld om 06.00 uur) of door incidenteel toch vrijdagavond of op zaterdag te werken). Bij een lagere capaciteitsvraag kunnen diensten worden verkort of uitgeroosterd.

Diensten: De diensten zijn iets verschoven met starttijden om 6.00 uur en 14.00 uur. De late dienst duurt een uur langer en lost de vroege dienst af.

VL9_uitleg

Andere varianten van 2-ploegenroosters zijn 2-ploegenrooster standaard en 2-ploegenrooster snelroterend.