2-ploegenrooster snelroterend

Een variant van een rooster voor de 2-ploegendienst met een minder lange reeks aan dezelfde diensten is onderstaand ‘snelroterend’ 2-ploegenrooster:

2-ploegenrooster_snel

Dit rooster kenmerkt zich door de volgende eigenschappen:

Bedrijfstijd en ADV: Door de late dienst viermaal te verlengen wordt gespaard voor een halvering van de late dienst op woensdag. Hierdoor wordt een snelle rotatie mogelijk zonder te grote inkorting van de dagelijkse rust.
De bedrijfstijd van 80 uur zal in de praktijk leiden tot ADV-dagen.

Sociaal: Het wisselen van vroege en late diensten binnen de week vergroot mogelijkheden voor het sociale en gezinsleven.

Gezondheid: Om de late diensten niet om 24.00 te laten eindigen, start de vroege dienst om 06.00 met verhoogd vermoeidheidsrisico.

Flexibiliteit: Bij fluctuaties in de capaciteitsvraag  is het mogelijk de inzet te laten mee-ademen door diensten te verlengen (vroeg start bijvoorbeeld om 06.00 uur) of door incidenteel toch vrijdagavond of op zaterdag te werken). Bij een lagere capaciteitsvraag kunnen diensten worden verkort of uitgeroosterd.

Diensten: De diensten zijn iets verschoven met starttijden om 6.00 uur en 14.00 uur. De late dienst lost de vroege dienst dus af.

VL9L4_uitleg

Andere varianten van 2-ploegenroosters zijn 2-ploegenrooster standaarden 2-ploegenrooster 38 uur.