2-ploegenrooster standaard

Een veel voorkomend voorbeeld van een rooster voor de 2-ploegendienst is onderstaand ‘standaard’ 2-ploegenrooster, waarbij een week met 5 vroege diensten wordt afgewisseld met een week van 5 late diensten.

2-ploegenrooster_standaard

Dit rooster kenmerkt zich door de volgende eigenschappen:

Bedrijfstijd en ADV: De contractgrootte in veel cao’s is lager dan 40 uur. Door middel van adv-dagen wordt de arbeidsduur in overeenstemming gebracht met het contract.

Sociaal: Vijf achtereenvolgende late diensten hebben tot gevolg dat de werknemer de hele week wordt uitgesloten van het gezins- en sociale leven.

Gezondheid: Vijf achtereenvolgende vroege diensten kunnen leiden tot een opbouw van slaaptekort.

Flexibiliteit: Bij fluctuaties in de capaciteitsvraag  is het mogelijk de inzet te laten mee-ademen door diensten te verlengen (vroeg start bijvoorbeeld om 06.00 uur en/of laat eindigt om 24.00 uur). Bij een lagere capaciteitsvraag kunnen diensten worden verkort of uitgeroosterd.

Diensten: De diensten zijn redelijk gebruikelijk met starttijden om 7.00 uur en 15.00 uur. De late dienst lost de vroege dienst dus af.

VL_uitleg

Andere varianten van 2-ploegenroosters zijn 2-ploegenrooster snelroterend en 2-ploegenrooster 38 uur.