3-ploegenrooster 3 nachten

Een voorbeeld van een rooster voor de 3-ploegendienst met minder nachten is onderstaand rooster. Deze variant heeft 3 nachtdiensten en voor de dagen zonder nachtdiensten zijn de vroege en late dienst met een uur verlengd.

3-ploegenroosters-3nachten

Dit rooster kenmerkt zich door de volgende eigenschappen:

Bedrijfstijd en ADV: Deze variant heeft slechts drie nachtdiensten bij een bedrijfstijd van 109 uren en een arbeidstijd van ruim 36 uur per week.

Sociaal: De lange reeksen van vijf diensten beperken de mogelijkheden voor het sociale en gezinsleven. Daar tegenover staat een prachtig weekend na de nachtdiensten.

Gezondheid: De beperking van het aantal nachtdiensten verkleint vermoeidheidsrisico’s. Maar in de vroege en late week wordt meer dan 40 uur gewerkt. Met name in de vroege week ontstaat mogelijk opbouw van een “slaapschuld”.

Flexibiliteit: Een tijdelijk verhoogde vraag kan worden opgevangen door bijvoorbeeld op woensdag een extra nacht te werken.

Diensten: De diensten zijn variërend met starttijden om 6.00, 7.00 uur, 15.00 uur en 23.00 uur. De eindtijden zijn om 7.00, 15.00, 23.00 en 00.00. Van zondagnacht tot woensdag wordt de nachtdienst afgelost door de vroege dienst, de vroege door de late, en de late door de nacht. Vanaf de late dienst op woensdag vervalt de nachtdienst en worden de diensten met een uur verlengd.

3-ploegenroosters-3nachten_tijden

Een aantal andere varianten van 3-ploegenroosters zijn: 3 ploegenrooster achterwaarts3-ploegenrooster voorwaarts, 3-ploegenrooster voorwaarts alternatief, 3-ploegenrooster zonder nachten met weekend en 3-ploegenrooster zonder nachten met verlengde dienst.