3-ploegenrooster voorwaarts alternatief

Een ander voorwaarts roterend rooster voor de 3-ploegendienst is onderstaand ‘voorwaarts alternatief’ 3-ploegenrooster. Deze variant is een alternatief voorwaarts rooster omdat de reeks diensten van vroeg naar laat naar nacht gaat, maar dan met een gemiddelde arbeidsduur van 36 uur per week.

3-ploegenrooster_voor_alt

Dit rooster kenmerkt zich door de volgende eigenschappen:

Bedrijfstijd en ADV: De bedrijfstijd in deze variant van de drieploegendienst bedraagt 108 uur per week. Het rooster sluit aan bij een contractuele arbeidsduur van 36 uur per week. ADV is feitelijk ingeroosterd.

Sociaal: De lange reeksen beperken de mogelijkheden voor het sociale en gezinsleven. Wel levert de verkorte late dienst op vrijdagavond op regel 2 een echt vrij weekend op. Dit rooster optimaliseert op vrije weekends.

Gezondheid: Een nacht minder betekent minder verstoring van het bioritme. Door de trage rotatie (lange reeksen) leidt dit rooster toch tot een opstapeling van vermoeidheid.

Flexibiliteit: Bij een verhoogde capaciteitsvraag vormt overwerk in een verlengde avonddienst op vrijdag en eventueel een extra nachtdienst de mogelijkheid om zonder onderbreking door te produceren. Overigens wordt ook wel in plaats van een vijfde nacht op zaterdag een zesde vroege dienst in overwerk gedraaid.

Diensten: De diensten zijn redelijk gebruikelijk met starttijden om 7.00 uur, 15.00 uur en 23.00 uur. Van maandag tot en met vrijdag lost de late dienst de vroege dienst af,  de nachtdienst lost de late dienst af en de vroege dienst weer de nachtdienst. Uitzondering is de ingekorte late dienst op vrijdag.

VLL4N_uitleg

Een aantal andere varianten van 3-ploegenroosters zijn: 3 ploegenrooster achterwaarts3-ploegenrooster voorwaarts3-ploegenrooster 3 nachten3-ploegenrooster zonder nachten met weekend en 3-ploegenrooster zonder nachten met verlengde dienst.