4-ploegenrooster 12 op/2 af

Het 4-ploegenrooster 12 op/2 af is een bijzonder rooster voor de 4-ploegendienst: een snelroterend 8 weeks rooster voor vier ploegen, waarbij de medewerker steeds 2 vroege, 2 late en 2 nachtdiensten draait. Gedurende 12 dagen wordt continu gewerkt en ieder tweede weekend ligt de productie stil en zijn alle ploegen vrij.
Het rooster lijkt qua structuur op het bekende 6/4 of 2-2-2- volcontinurooster.

4-ploegenrooster 12op-2af

Dit rooster heeft  de volgende kenmerken:

Bedrijfstijd en ADV: De bedrijfstijd in dit vierploegendienstrooster bedraagt over een periode van twee weken 12×24 = 288 uren. Met een roostercyclus van 8 weken levert dat een gemiddelde arbeidstijd volgens rooster op van 36 uur per week. In de meeste gevallen sluit dit aan bij de contractuele arbeidsduur van fulltime medewerkers (dus geen ADV-dagen).

Sociaal: Door het kortcyclische karakter worden – binnen het gestelde bedrijfstijdkader – de mogelijkheden voor het sociale en gezinsleven geoptimaliseerd. Daarnaast zijn alle ploegen om het andere weekend vrij. Van de vier werkweekends zijn er twee gesplitst (alleen de zaterdag of de zondag werken).

Gezondheid:  Deze variant is relatief gunstig voor de dag/nachtritmiek. De snelle en voorwaartse rotatie voorkomt een sterke verstoring van de fysiologische ritmen en steeds is er na een blokje van twee diensten minimaal 24 uur hersteltijd. Wel moet worden opgemerkt dat door de weekend op/weekend af-structuur de rest van het rooster tamelijk “vol” is: de hersteltijd na de twee nachtdiensten is steeds beperkt tot 48 uur. Dit vergt discipline in de leefstijl van medewerkers.

Flexibiliteit: De mogelijkheden voor overwerk zijn in dit rooster beperkt. De vrije weekends kunnen worden benut, bijvoorbeeld met een vroege of late dienst op regel 3 (week 6) of een late dienst op regel 1 (week 2). Vanuit sociaal perspectief zullen werknemers hier weinig  enthousiast op reageren.

Diensten: De diensttijden zijn redelijk gebruikelijk met starttijden om 7.00 uur, 15.00 uur en 23.00 uur. Van maandag tot en met vrijdag lost de late dienst de vroege dienst af,  de nachtdienst lost de late dienst af en de vroege dienst weer de nachtdienst.

diensttijden ploegendienst

Een aantal andere varianten van 4-ploegenroosters zijn: 4-ploegenrooster 136 u/w4-ploegenrooster 2-2-24-ploegenrooster 3-44-ploegenrooster kort cyclisch en 4-ploegenrooster minder nachten.