4-ploegenrooster 136 u/w

Onderstaand rooster voor de 4-ploegendienst is een variant waarbij de bedrijfstijd 136 uur per week bedraagt. Het is een rooster met 17 diensten, eentje minder dan de standaard vierploegendienst.

4-ploegenrooster-136uw

Dit rooster kenmerkt zich door de volgende eigenschappen:

Bedrijfstijd en ADV: De wekelijkse bedrijfstijd in dit vierploegenrooster bedraagt 136 uur. Dit leidt tot een arbeidsduur van 34 uur per week. Bij een 36-urige contractgrootte betekent dit dat eenmaal per 4 weken een extra dienst kan worden ingeroosterd, of dit urenverschil kan worden verrekend met de toeslag.

Sociaal: De weekendbelasting in dit rooster is beperkt en door de kortcyclische structuur – met steeds beperkte aantallen aaneengesloten diensten van dezelfde soort – biedt het rooster in iedere week mogelijkheden voor het sociale en gezinsleven.

Gezondheid: Door de beperkte arbeidsduur en de voorwaartse rotatie zijn de gezondheidsrisico’s in relatie tot dit rooster relatief beperkt. Tegelijkertijd: het blijft natuurlijk een rooster met alle kenmerken van continudiensten.

Flexibiliteit: Bij een verhoogde capaciteitsvraag  zijn er diverse mogelijkheden om extra diensten in te plannen. Op de zaterdagmiddag kan bijvoorbeeld een extra opkomst voor een hele ploeg worden ingeroosterd. Op de meeste doordeweekse dagen kunnen in meer individuele patronen ook extra diensten worden gepland.

Diensten: De diensttijden zijn bekend, met starttijden om 7.00 uur, 15.00 uur en 23.00 uur (eventueel te verschuiven naar bijvoorbeeld 6.00, 14.00 en 22.00 uur). Van maandag tot en met zaterdag lost de late dienst de vroege dienst af,  de nachtdienst lost de late dienst af en de vroege dienst weer de nachtdienst.

VLN_uitleg

Een aantal andere varianten van ploegenroosters zijn:  4-ploegenrooster 2-2-24-ploegenrooster 3-44-ploegenrooster kort cyclisch4-ploegenrooster minder nachten en 4-ploegenrooster 12 op/2 af.