4-ploegenrooster 2-2-2

Een “2-2-2” vierploegenrooster is een snelroterend rooster voor de 4-ploegendienst waarbij de medewerker steeds 2 vroege, 2 late en 2 nachtdiensten draait. Daarnaast is de zondag standaard vrij.
Het rooster lijkt qua structuur op het bekende 6/4 of 2-2-2- volcontinurooster.

4-ploegenrooster-222

Dit rooster heeft  de volgende kenmerken:

Bedrijfstijd en ADV: De bedrijfstijd in de volledige vierploegendienst bedraagt 144 uur per week. Met een roostercyclus van 4 weken levert dat een gemiddelde arbeidstijd volgens rooster op van 36 uur per week. In de meeste gevallen sluit dit aan bij de contractuele arbeidsduur van fulltime medewerkers (dus geen ADV-dagen).

Sociaal: Door het kortcyclische karakter worden – binnen het gestelde bedrijfstijdkader – de mogelijkheden voor het sociale en gezinsleven geoptimaliseerd. Ten opzichte van de drieploegendienst is wel sprake van een forse weekendbelasting op de zaterdagen.

Gezondheid:  Deze variant is relatief gunstig voor de dag/nachtritmiek. De snelle en voorwaartse rotatie voorkomt een sterke verstoring van de fysiologische ritmen en steeds is er na een blokje van twee diensten minimaal 24 uur hersteltijd.

Flexibiliteit: De mogelijkheden voor overwerk zijn in dit rooster beperkt. Er kan eventueel een extra vroege dienst worden gedraaid op zondag in regel 3, of een late op zondag in regel 2. Dat levert echter zeer lange reeksen van zeven aaneengesloten diensten op.

Diensten: De diensttijden zijn zoals gebruikelijk met starttijden om 7.00 uur, 15.00 uur en 23.00 uur. Van maandag tot en met vrijdag lost de late dienst de vroege dienst af,  de nachtdienst lost de late dienst af en de vroege dienst weer de nachtdienst.

VLN_uitleg

Een aantal andere varianten van ploegenroosters zijn: 4-ploegenrooster 3-4 en 4-ploegenrooster kort cyclisch. Andere vormen waaraan gedacht kan worden zijn het 4-ploegenrooster met een bedrijfstijd van 136 u/w, het 4-ploegenrooster met minder nachtdiensten en het 4-ploegenrooster met 12 op/2 af. Wanneer u interesse heeft in 1 van de laatst genoemde roosters of een ander maatwerk rooster, neem dan contact op!