4-ploegenrooster 3-4

Het “3-4” vierploegenrooster is een roostervariant voor de 4-ploegendienst die zich kenmerkt door een reeks van minimaal 3 en maximaal 4 diensten achter elkaar. Meestal zijn dit ook dezelfde soort diensten.

4 ploegenrooster 3-4

Dit rooster heeft de volgende eigenschappen:

Bedrijfstijd en ADV: De bedrijfstijd in dit vierploegenrooster bedraagt 144 uur per week en de gemiddelde arbeidsduur is 36 uur per week. In de meeste gevallen sluit dit aan bij de contractuele arbeidsduur van fulltime medewerkers (dus geen ADV-dagen).

Sociaal: Het rooster heeft een gematigde rotatiesnelheid met aaneengesloten reeksen van maximaal vier gelijksoortige diensten. Hierdoor wordt het rooster vanuit sociaal perspectief als minder gunstig beoordeeld.
De nachtdienst op zondag in week 1 is gekoppeld aan de late dienst op zaterdag. Daarmee wordt een extra weekend vrijgespeeld ten opzichte van veel andere vierploegenroosters.

Gezondheid: De nachtreeks op regel 3 geeft een forse slaapbelasting en beïnvloedt het dag/nachtritme van de werknemer. Een deel van de werknemers zal van mening zijn dat het juist gunstig is om nachtdiensten in meer aaneengesloten reeksen te hebben; zij vinden het prettiger om minder vaak “de nacht in te gaan”.
De voorwaartse rotatie (die eigenlijk beter aansluit bij de biologische klok) wordt doorbroken op regel 3 en 4. Hiermee zorg je voor een langere hersteltijd na de reeks nachten, maar ook na de reeks late diensten.

Flexibiliteit: Ook hier zijn de mogelijkheden voor overwerk beperkt. Eventueel kan een extra vroege dienst worden ingeroosterd op zondag in regel 2 of regel 4.

Diensten: De diensttijden zijn redelijk gebruikelijk met starttijden om 7.00 uur, 15.00 uur en 23.00 uur. Van maandag tot en met zaterdag lost de late dienst de vroege dienst af,  de nachtdienst lost de late dienst af en de vroege dienst weer de nachtdienst.

VLN_uitleg

Een aantal andere varianten van ploegenroosters zijn: 4-ploegenrooster 2-2-2 en 4-ploegenrooster kort cyclisch. Andere vormen waaraan gedacht kan worden zijn het 4-ploegenrooster met een bedrijfstijd van 136 u/w, het 4-ploegenrooster met minder nachtdiensten en het 4-ploegenrooster met 12 op/2 af. Wanneer u interesse heeft in 1 van de laatst genoemde roosters of een ander maatwerk rooster, neem dan contact op!