4-ploegenrooster kort-cyclisch

Een “kortcyclisch” 4-ploegenrooster is een rooster voor de 4-ploegendienst met weinig diensten van dezelfde soort achter elkaar. Hieronder staat een roostervoorbeeld.

4-ploegenrooster-kortcyclisch

Dit rooster heeft de volgende kenmerken:

Bedrijfstijd en ADV: De bedrijfstijd in dit vierploegenrooster bedraagt 144 uur per week en de gemiddelde arbeidsduur is 36 uur per week. In de meeste gevallen sluit dit aan bij de contractuele arbeidsduur van fulltime medewerkers (dus geen ADV-dagen).

Sociaal: Het rooster is snel roterend met reeksen van maximaal drie gelijksoortige diensten. Iedere week zijn er meerdere doordeweekse vrije avonden. In het weekend zijn de late en nachtdienst gekoppeld, zodat een extra vrij weekend ontstaat.

Gezondheid: Er worden steeds twee nachtdiensten achtereen gewerkt, zodat de biologische klok zo min mogelijk wordt verstoord. De rotatierichting is overwegend voorwaarts, waardoor de wisselingen beter aansluiten bij de biologische klok.

Flexibiliteit: Zoals steeds in de vierploegenroosters zijn de mogelijkheden voor extra diensten beperkt. Door de korte blokjes van twee nachtdiensten beginnen veel vrije perioden na twee nachtdiensten.

Diensten: De diensttijden zijn redelijk gebruikelijk met starttijden om 7.00 uur, 15.00 uur en 23.00 uur. Van maandag tot en met zaterdag lost de late dienst de vroege dienst af,  de nachtdienst lost de late dienst af en de vroege dienst weer de nachtdienst.

VLN_uitleg

Een aantal varianten van ploegenroosters zijn: 4-ploegenrooster 2-2-2 en 4-ploegenrooster 3-4. Andere vormen waaraan gedacht kan worden zijn het 4-ploegenrooster met een bedrijfstijd van 136 u/w, het 4-ploegenrooster met minder nachtdiensten en het 4-ploegenrooster met 12 op/2 af. Wanneer u interesse heeft in 1 van de laatst genoemde roosters of een ander maatwerk rooster, neem dan contact op!