4-ploegenrooster minder nachten

Het 4-ploegenrooster “minder nachten” is een rooster voor de 4-ploegendienst dat zich laat kenmerken doordat er minder nachtdiensten in het rooster te vinden zijn dan in andere 4-ploegenroosters. De oplossing die is gekozen is vergelijkbaar met de drieploegendienst met een gereduceerd aantal nachtdiensten: door het verlengen van een aantal vroege en late diensten en door in het weekend enkele diensten toe te voegen ontstaat een rooster met nagenoeg dezelfde capaciteit (142 uur per week) als een standaard 4-ploegendienst (144 uur per week), maar met slechts drie, in plaats van zes nachtdiensten per 4-weekse periode.

4-ploegenrooster-mindernachten

Dit rooster heeft de volgende eigenschappen:

Bedrijfstijd en ADV: Deze variant heeft slechts drie nachtdiensten bij een bedrijfstijd van 142 uren en een arbeidstijd volgens rooster van 35,5 uur per week.

Sociaal: Het rooster is snelroterend, d.w.z. het kent geen lange reeksen van gelijksoortige diensten. Daardoor is er in iedere week gelegenheid voor sociale en/of gezinsactiviteiten op verschillende tijdstippen. Drie van de vier vrijdagavonden zijn vrij. Wel is sprake van een forse weekendbelasting, met ofwel twee vroege, of twee late diensten. .De werkweekends bieden hierdoor toch een zekere mate van bruikbare vrije tijd.

Gezondheid: De beperking van het aantal nachtdiensten verkleint vermoeidheids- en gezondheidsrisico’s. Week 1 en de eerste helft van week 2 in dit rooster vormen een intensieve periode. Eventueel kunnen de nachtdienst op regel 1 en de late dienst op regel 3 worden omgewisseld om de nachtreeks te verlichten.

Flexibiliteit: Een tijdelijk verhoogde vraag kan worden opgevangen door de woensdag op regel 2 een extra nacht te werken. Deze oplossing leidt in dit rooster tot een wezenlijke toename van de werkbelasting.

Diensten: De diensten zijn variërend met starttijden om 6.00, 7.00 uur, 15.00 uur en 23.00 uur. De eindtijden zijn om 7.00, 15.00, 23.00 en 24.00. Van zondagnacht tot woensdag wordt de nachtdienst afgelost door de vroege dienst, de vroege door de late, en de late door de nacht. Vanaf de late dienst op woensdag vervalt de nachtdienst en worden de diensten met een uur verlengd.

Diensttijden

Een aantal andere varianten van vierploegenroosters zijn: 4-ploegenrooster 136 u/w4-ploegenrooster 2-2-24-ploegenrooster 3-44-ploegenrooster kort cyclisch en 4-ploegenrooster 12 op/2 af.