5-ploegendienst

Een vijfploegendienst wordt gebruikt om “volcontinu” te werken: in deze roosters wordt gewerkt van maandag tot en met zondag in zowel vroege, late als nachtdiensten, dus “24/7”. De arbeidsduur is meestal 33,6 uur per week. Kijk op ploegentoeslagen.nl wat een gebruikelijke toeslag is voor een vijfploegendienst. Door de combinatie van een lange bedrijfstijd en een relatief korte arbeidsduur zijn er in de vijfploegendienst volop mogelijkheden om de kennis over “gezond” roosteren toe te passen. De in deze website getoonde varianten zijn daar voorbeelden van. In de praktijk komen ook vijfploegenroosters voor die niet optimaliseren op gezondheid, maar op vrije tijd, bijvoorbeeld roosters waarin gedurende vier weken 42 uur per week wordt gewerkt, gevolgd door een week roostervrij.

Soms komt het voor dat de contractuele arbeidstijd voor continuwerkers groter is dan 33,6 uur per week. In zo’n geval worden er wel “terugkomdagen”ingeroosterd, bijvoorbeeld voor training of werkoverleg. Bij een contractgrootte volgens cao van bijvoorbeeld 34,7 uur voor continudienst, zijn er op jaarbasis 7 terugkomdagen.

5-ploegenroosters-roosterkenmerken

Een aantal varianten van 5-ploegenroosters zijn: 5-ploegenrooster 2-2-2, 5-ploegenrooster 2-2-1 en het 5-ploegenrooster 3-4-3. Er zijn andere varianten mogelijk zoals bijvoorbeeld het 5-ploegenrooster 3-2 waarbij afwisselend 3 dagen gewerkt wordt en men 2 dagen vrij is. Neem contact op voor de maatwerk/alternatieve vormen.

5 ploegenrooster 2-2-2 kort

5-ploegenrooster 2-2-2 (6/4-rooster)

Een veel voorkomend 5-ploegenrooster is het “2-2-2” of ook wel “6-4” rooster. Dit is een snelroterend rooster waarbij de medewerker steeds 2 vroege, 2 late en 2 nachtdiensten draait, gevolgd door 4 dagen vrij. 

Lees Meer

5 ploegenrooster 2-2-1

5-ploegenrooster 2-2-1

Een alternatief voorbeeld is het “2-2-1” rooster. Deze is ontstaan als een verdere uitwerking van het 2-2-2-rooster. Door toepassing van een aantal vijfdaagse reeksen kent het rooster een verdeling met twee “hele” vrije weekends per vijf weken.

Lees Meer

5 ploegenrooster 3-4-3

5-ploegenrooster 3-4-3

Een alternatief voorbeeld van een 5-ploegenrooster is het “3-4-3” rooster. Dit rooster kenmerkt zich door de alternerende reeksen van minimaal 3 tot maximaal 4 aansluitende diensten van dezelfde soort.

Lees Meer