5-ploegenrooster 2-2-1

Een alternatief voorbeeld van een 5-ploegenrooster is het “2-2-1” rooster. Op internet circuleert dit rooster ook wel onder de naam “vernieuwd Shell rooster”. Het rooster is ontstaan als een soort verdere uitwerking van het 2-2-2-rooster. Door toepassing van een aantal vijfdaagse reeksen kent het rooster een verdeling met twee “hele” vrije weekends per vijf weken.

Dit rooster kenmerkt zich door de volgende eigenschappen:

Bedrijfstijd en ADV: De bedrijfstijd in de 2-2-1 bedraagt vanzelfsprekend 168 uur per week bij een wekelijkse arbeidsduur van gemiddeld 33,6 uur. Er is geen sprake van ADV-dagen, maar soms wel van een beperkt aantal extra opkomsten (terugkomdagen) op jaarbasis.

Sociaal: Het 2-2-1-rooster heeft een kortcyclisch karakter. In iedere week is ruimte voor sociale activiteiten. De vijfweekse roosterperiode kent twee vrije weekends; voor sommigen vormt dit een belangrijk voordeel, voor anderen maakt het weinig verschil of hun “weekend” op zaterdag/zondag valt of op doordeweekse dagen.

Gezondheid: Hoewel er snel en veel wordt gewisseld is de verstoring van de dag/nachtritmiek beperkt: de biologische klok houdt zich bij deze snelle rotatie min of meer vast aan de normale dag/nachtritmiek. De ritmiek van de werknemers past zich in ieder geval niet aan bij de diensten in het rooster.

Flexibiliteit: Het rooster kent een bedrijfstijd van 168 uur per week, verlengen van de bedrijfstijd bij een verhoogde capaciteitsvraag is onmogelijk. Bij een wisselende capiciteitsvraag is het mogelijk individueel extra diensten in te roosteren en op andere momenten diensten uit te roosteren. Ook kunnen medewerkers naar anderen roosterregels “springen” om capaciteit aan te vullen in andere ploegen. Vanzelfsprekend gaan zulke oplossingen wel te koste van het “mooi” van het rooster.

Diensten: De diensttijden zijn redelijk gebruikelijk met starttijden om 7.00 uur, 15.00 uur en 23.00 uur. Van maandag tot en met vrijdag lost de late dienst de vroege dienst af,  de nachtdienst lost de late dienst af en de vroege dienst weer de nachtdienst.

VLN_uitleg

Een aantal andere varianten van 5-ploegenroosters zijn: 5-ploegenrooster 2-2-2, 5-ploegenrooster 3-4-3. Er zijn nog meer mogelijkheden zoals het 5-ploegenrooster 3-2 waarbij afwisselend 3 dagen gewerkt wordt en men 2 dagen vrij is. Neem contact op voor de maatwerk/alternatieve vormen.