5-ploegenrooster 2-2-2 (6/4-rooster)

Een veel voorkomend rooster voor de 5-ploegendienst is het “2-2-2” of ook wel “6-4” rooster. Dit is een snelroterend rooster waarbij de medewerker steeds 2 vroege, 2 late en 2 nachtdiensten draait, gevolgd door 4 dagen vrij. Het is een rooster met een 10-weekse cyclus, waarbij de vijf ploegen allemaal óf op de even regels staan, óf op de oneven regels.

5-ploegenrooster-222

Dit rooster heeft de volgende eigenschappen:

Bedrijfstijd en ADV: Bedrijfstijd in de volcontinu bedraagt 168 uur per week. Met vijf ploegen bedraagt de arbeidsduur volgens rooster dus 168/5 = 33,6 uur per week gemiddeld. Voor ADV is dus geen ruimte; in sommige cao’s is geregeld dat de continuwerkers een beperkt aantal dagen per jaar extra opkomen (terugkomdagen).

Sociaal: Er is wel eens discussie of men in dit rooster steeds reeksen van 6 diensten werkt, of steeds drie blokjes van twee diensten. Hoe dan ook, dit 2-2-2-rooster geeft iedere week gelegenheid om tijd te besteden aan sociale of gezins-activiteiten. De 10-daagse cyclus (6 werken / 4 vrij) biedt een grote mate van voorspelbaarheid.
Als nadeel wordt wel genoemd dat het rooster weinig hele vrije weekends kent (zaterdag én zondag).

Gezondheid: Het rooster is kortcyclisch van opbouw: nooit meer dan twee diensten van dezlfde soort achter elkaar. Daarbij begint de reeks met twee (vermoeiende) vroege diensten, daarna kan met twee dagen uitslapen in de late dienst, en dan twee nachten “doorzetten”, gevolgd door een ruime hersteltijd. De opbouw van vermoeidheid is dus beperkt, evenals de verstoring van de biologische klok.

Flexibiliteit: Bij een verhoogde capaciteitsvraag (of bij een krappe bezetting) is het in continuroosters nooit zinvol om een hele ploeg extra te laten opkomen; dan verdubbelt de bezetting en lopen mensen elkaar in de weg. Individueel kunnen diensten worden bijgepland op roostervrije dagen.

Diensten: De diensttijden zijn redelijk gebruikelijk met starttijden om 7.00 uur, 15.00 uur en 23.00 uur. Van maandag tot en met vrijdag lost de late dienst de vroege dienst af,  de nachtdienst lost de late dienst af en de vroege dienst weer de nachtdienst.

VLN_uitleg

Een aantal andere varianten van 5-ploegenroosters zijn: 5-ploegenrooster 2-2-15-ploegenrooster 3-4-3. Er zijn nog meer mogelijkheden zoals het 5-ploegenrooster 3-2 waarbij afwisselend 3 dagen gewerkt wordt en men 2 dagen vrij is. Neem contact op voor de maatwerk/alternatieve vormen.