5-ploegenrooster 3-2

Het “3-2” rooster is een voorbeeld van een achterwaarts roterend 5-ploegenrooster waarbij 3 werkdagen (met diensten van dezelfde soort) worden afgewisseld door 2 vrije dagen.

5-ploegenrooster-32

Dit rooster heeft de volgende kenmerken:

Bedrijfstijd en ADV: De bedrijfstijd in de 3-2 vijfploegendienst bedraagt vanzelfsprekend 168 uur per week en de wekelijkse arbeidsduur is 33,6 uur gemiddeld.

Sociaal: Het rooster kent een relatief lange cyclus van 15 weken. Tegelijkertijd is de structuur met drie werkdagen gevolgd door een tweedaags “weekend” zo eenvoudig dat  medewerkers het rooster heel voorspelbaar vinden. Het rooster biedt in iedere week ruimte voor sociale en gezinsactiviteiten.

Gezondheid: Het 3 werken -2 vrij ritme voorkomt de opbouw van grote vermoeidheidseffecten en ritmeverstoringen. Meestal is er een voorkeur om dit rooster in een achterwaarts roterende variant te draaien. Op de eerste werkdag na de reeks nachtdiensten kunnen medewerkers hierdoor uitslapen voorafgaand aan de late dienst.

Flexibiliteit: Bij een krappe capaciteit kan aansluitend aan de vroege en eventueel na de late dienstreeks een extra dienst worden gedraaid. De inkorting van de rust geeft geen ATW (Arbeidstijdenwet) overtredingen; vanzelfsprekend is dan wel sprake van een verhoogde roosterdruk. Ook is het mogelijk incidenteel naar een andere roosterregel te springen.

Diensten: De diensttijden zijn zoals gebruikelijk met starttijden om 7.00 uur, 15.00 uur en 23.00 uur. Van maandag tot en met vrijdag lost de late dienst de vroege dienst af,  de nachtdienst lost de late dienst af en de vroege dienst weer de nachtdienst.

VLN_uitleg

Een aantal andere varianten van 5-ploegenroosters zijn: 5-ploegenrooster 2-2-2, 5-ploegenrooster 2-2-1 en 5-ploegenrooster 3-4-3.