5-ploegenrooster 3-4-3

Een alternatief voorbeeld van een 5-ploegenrooster is het “3-4-3” rooster. Dit rooster kenmerkt zich door de alternerende reeksen van 3 tot 4 aansluitende diensten van dezelfde soort.

5-ploegenrooster-343

Dit rooster heeft de volgende eigenschappen:

Bedrijfstijd en ADV: De bedrijfstijd en arbeidsduur bedragen – zoals in alle volledige vijfploegenroosters – 168 respectievelijk 33,6 uur per week. Afhankelijk van de cao worden in de praktijk beperkte aantallen terugkomdagen toegevoegd voor (meestal) opleiding of training.

Sociaal: Het rooster kent een overzichtelijk patroon, steeds voorwaarts roterend en steeds 3 om 4 diensten. Twee weekends per vijf weken zijn roostervrij. Vanuit sociaal perspectief zijn de ongemakken te overzien.

Gezondheid: De reeksen van vier vroege en vier nachtdiensten zijn aan de lange kant. Aan het einde van deze reeksen kan zich een opgebouwd tekort aan slaap laten voelen. Beide nachtreeksen worden gevolgd door drie rustdagen. De herstelmogelijkheden zijn dus geconcentreerd na de meest verstorende diensten.

Flexibiliteit: Het rooster biedt ruimte om extra diensten in te plannen in geval van drukte. Dit leidt tot meer vermoeidheid en alertheidsrisico’s.

Diensten: De diensttijden zijn redelijk gebruikelijk met starttijden om 7.00 uur, 15.00 uur en 23.00 uur. Van maandag tot en met vrijdag lost de late dienst de vroege dienst af, de nachtdienst lost de late dienst af en de vroege dienst weer de nachtdienst.

VLN_uitleg

Een aantal andere varianten van 5-ploegenroosters zijn: 5-ploegenrooster 2-2-2, 5-ploegenrooster 2-2-1. Er zijn nog meer mogelijkheden zoals het 5-ploegenrooster 3-2 waarbij afwisselend 3 dagen gewerkt wordt en men 2 dagen vrij is. Neem contact op voor de maatwerk/alternatieve vormen.