Diversiteit en maatwerk in ploegendienst

Standaard ploegendienstroosters zijn volledig collectieve systemen: alle ploegen, alle medewerkers draaien hun diensten in exact hetzelfde patroon en hebben een gelijke arbeidsduur.  De ploegendienstorganisaties kiezen voor een roostersysteem dat aansluit bij eisen t.a.v. de bedrijfstijd, bijvoorbeeld 80, 120 of 168 uur per week. Daarnaast speelt vaak de voorkeur van de medewerkers een rol, bijvoorbeeld voor een traag roterend, of juist een kortcyclisch rooster met een snelle wisseling van dienstsoorten.

In organisaties met stabiele bezettingseisen kunnen standaard ploegenroosters voldoen. We zien echter in de praktijk dat situaties vaak complexer zijn. Voorbeelden van specifieke voorwaarden aan roosters zijn:

  • een toenemende behoefte aan parttime werken
  • 80/90/100-regeling
  • nachtdienstontheffing of een rooster met minder nachtdiensten
  • weekendregeling vanwege co-ouderschap
  • of er blijkt in de praktijk toch een wisselende bezetting nodig te zijn. De werkgever die zijn werkproces analyseert, ontdekt dat bepaalde diensten/dagen drukker of juist rustiger zijn dan andere. Een volledig vlakke bezetting sluit daar niet mooi op aan.
4 ploegenrooster minder nachten
Maatwerkvariant 4-ploegendienst met minder nachten

Er zijn tal van variaties mogelijk op de standaard ploegenroosters, er kan bijvoorbeeld een 6-, 7- of 8-ploegenrooster gemaakt worden, of meerdere ploegenroosters naast elkaar of een ploegenrooster met een lagere nachtbezetting. Zelfs gedeeltelijk geïndividualiseerde ploegenroosters behoren tot de mogelijkheden. De adviseurs van Syntro zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van op maat gemaakte ploegenroosters, die aansluiten bij de behoeftes van zowel de werkgever als de werknemer. Wij hebben een beeld bij het palet aan mogelijkheden dat ontstaat, we kunnen de meest kansrijke opties uitwerken en passende arbeidsvoorwaarden ontwikkelen.