Soorten ploegenroosters

Het soort ploegenrooster is afhankelijk van de benodigde bedrijfstijd en de wensen of voorwaarden van de medewerkers en onderneming. Als de medewerker/onderneming bijvoorbeeld een voorkeur heeft voor het werken in het weekend ten opzichte van het werken in de nacht kan hier in het ploegenrooster rekening mee gehouden worden. Daarnaast zal het aantal ploegen afhangen van de benodigde uren om aan de vraag te voldoen. Hierbij wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen de volgende (ploegen)diensten:

  • Dagdienst: Een veel voorkomend “rooster” is het werken van maandag tot en met vrijdag tijdens de kantoortijden. Ook wel bekend als werken van “9 tot 5“.
  • 2-ploegendienst en 2-ploegenrooster: Om een bedrijfstijd van ongeveer 80 uur per week te halen is een veel voorkomend rooster het 2 ploegenrooster, waarvan verschillende varianten bestaan.
  • 3-ploegendienst en 3-ploegenrooster: Het 3-ploegenrooster wordt vaak gebruikt voor een productieproces met ongeveer 110-120 uur bedrijfstijd waarbij het noodzakelijk is om in de nachten of het weekend ook productie te draaien.
  • 4-ploegendienst en 4-ploegenrooster: Bij een bedrijfstijd van structureel meer dan 120 uur is het onontkoombaar om in het weekend te produceren. De standaard 4-ploegendienst biedt hier uitkomst.
  • 5-ploegendienst en 5-ploegenrooster: In de situatie waarin het gewenst/noodzakelijk is om volcontinu te produceren (7 dagen per week, 24 uur per dag) zijn er verschillende 5-ploegenroosters die hier op aansluiten.
  • 6-ploegendienst of meer: In specifieke situaties is het gewenst om in 6- of zelfs in 7-ploegendienst te werken. Ook kunnen ploegenroosters gestapeld worden. Het op een dergelijke manier inrichten van je organisatie vereist maatwerk.

De totstandkoming van een rooster, dat aansluit bij zowel de wensen van de onderneming als van de medewerkers, kan een ingewikkeld proces zijn. Syntro denkt hier graag in mee. Voor meer informatie neem contact op via 020 820 4456 of via contact.