Voordelen ploegenroosters

Het werken in ploegendienst volgens een (vast) ploegenrooster kent zo zijn voordelen. Doordat het rooster voor iedereen hetzelfde is en zich herhaalt na een aantal weken, is de mate van voorspelbaarheid en regelmaat erg hoog. Daarnaast is het goed mogelijk om het rooster zo vorm te geven dat deze aan de regelgeving (ATW / CAO) en ergonomische roosterprincipes (roostervuistregels) voldoet. Een ander voordeel is dat, met de evenredige verdeling van de diensten, de ploegentoeslag voor iedereen hetzelfde is.

Werken in ploegendienst is niet voor elke organisatie geschikt en kent ook consequenties. Doordat iedereen volgens hetzelfde rooster werkt is er weinig ruimte voor individuele wensen en maatwerk. Een standaard ploegenrooster is hierdoor ook minder werkbaar in situaties waarbij er veel verschillende arbeidscontracten zijn en/of een schommelende bezetting nodig is.

ProCon_VastePloegen