Voordelen ploegenroosters

Het werken in ploegendienst volgens een (vast) ploegenrooster kent zo zijn voordelen. Doordat het rooster voor iedereen hetzelfde is en zich herhaalt na een aantal weken, is de mate van voorspelbaarheid en regelmaat erg hoog. Daarnaast is het goed mogelijk om het rooster zo vorm te geven dat deze aan de regelgeving (ATW / CAO) en ergonomische roosterprincipes (roostervuistregels) voldoet. Een ander voordeel is dat, met de evenredige verdeling van de diensten, de ploegentoeslag voor iedereen hetzelfde is.

Werken in ploegendienst is niet voor elke organisatie geschikt en kent ook consequenties. Doordat iedereen volgens hetzelfde rooster werkt is er weinig ruimte voor individuele wensen en maatwerk. Een standaard ploegenrooster is hierdoor ook minder werkbaar in situaties waarbij er veel verschillende arbeidscontracten zijn en/of een schommelende bezetting nodig is.

ProCon_VastePloegen

Soorten ploegenroosters

Het soort ploegenrooster is afhankelijk van de benodigde bedrijfstijd en de wensen of voorwaarden van de medewerkers en onderneming. Als de medewerker/onderneming bijvoorbeeld een voorkeur heeft voor het werken in het weekend ten opzichte van het werken in de nacht kan hier in het ploegenrooster rekening mee gehouden worden. Daarnaast zal het aantal ploegen afhangen van de benodigde uren om aan de vraag te voldoen. Hierbij wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen de volgende (ploegen)diensten:

  • Dagdienst: Een veel voorkomend “rooster” is het werken van maandag tot en met vrijdag tijdens de kantoortijden. Ook wel bekend als werken van “9 tot 5“.
  • 2-ploegendienst en 2-ploegenrooster: Om een bedrijfstijd van ongeveer 80 uur per week te halen is een veel voorkomend rooster het 2 ploegenrooster, waarvan verschillende varianten bestaan.
  • 3-ploegendienst en 3-ploegenrooster: Het 3-ploegenrooster wordt vaak gebruikt voor een productieproces met ongeveer 110-120 uur bedrijfstijd waarbij het noodzakelijk is om in de nachten of het weekend ook productie te draaien.
  • 4-ploegendienst en 4-ploegenrooster: Bij een bedrijfstijd van structureel meer dan 120 uur is het onontkoombaar om in het weekend te produceren. De standaard 4-ploegendienst biedt hier uitkomst.
  • 5-ploegendienst en 5-ploegenrooster: In de situatie waarin het gewenst/noodzakelijk is om volcontinu te produceren (7 dagen per week, 24 uur per dag) zijn er verschillende 5-ploegenroosters die hier op aansluiten.
  • 6-ploegendienst of meer: In specifieke situaties is het gewenst om in 6- of zelfs in 7-ploegendienst te werken. Ook kunnen ploegenroosters gestapeld worden. Het op een dergelijke manier inrichten van je organisatie vereist maatwerk.

De totstandkoming van een rooster, dat aansluit bij zowel de wensen van de onderneming als van de medewerkers, kan een ingewikkeld proces zijn. Syntro denkt hier graag in mee. Voor meer informatie neem contact op via 020 820 4456 of via contact.